Bedriftsserien

RESULTATER INNENDØRSSSERIEN

Vårt største arrangement er i gang og under ligger tabellene!

Trenger du informasjon om spilleoppsettet eller må kontakte motstandere finner du også dette her

Resultater Avd 1

Resultater Avd 2

Resultater Avd 3

Resultater Avd 4

Resultater Avd 5

Spilleoppsett Avd 1

Spilleoppsett Avd 2

Spillesoppsett Avd 3

Spilleoppsett Avd 4

Spilleoppsett Avd 5

Kontatpersoner Avd 1

Kontaktpersoner Avd 2

Kontaktpersoner Avd 3

Kontaktpersoner Avd 4

Kontaktpersoner Avd 5