Bedriftsserien

RESULTATER INNENDØRSSSERIEN

Vårt største arrangement er i gang og under ligger tabellene!

Trenger du informasjon om spilleoppsettet eller må kontakte motstandere finner du også dette her.

Resultater Avd 1
Resultater Avd 2
Resultater Avd 3
Resultater Avd 4
Resultater Avd 5

Spilleoppsett Avd 1

Spilleoppsett Avd 2

Spilleoppsett Avd 3

Spilleoppsett Avd 4

Spilleoppsett Avd 5

Kontaktperson Avd 1

Kontaktperson Avd 2

Kontaktperson Avd 3

Kontaktperson Avd 4

Kontaktperson Avd 5