Bedriftsserien

RESULTATER INNENDØRSSSERIEN

Vårt største arrangement er i gang og under ligger tabellene!

Trenger du informasjon om spilleoppsettet eller må kontakte motstandere finner du også dette her

Spilleoppsett Avd 1

Spilleoppsett Avd 2

Spilleoppsett Avd 3

Spilleoppsett Avd 4

Spilleoppsett Avd 5

Kontaktpersoner Avd 1

Kontaktpersoner Avd 2

Kontaktpersoner Avd 3

Kontaktpersoner Avd 4

Kontaktpersoner Avd 5